Gasrotonde

De gasrotonde is een knooppunt van de infrastructuur voor het transport en tijdelijke opslag van aardgas. De Nederlandse overheid heeft als doelstelling om ook na het leegraken van het aardgasveld van Slochteren een belangrijke rol in noordwest-Europa te spelen in de doorvoer van gas. De infrastructuur wordt sinds enkele jaren hiervoor aangepast.
Een belangrijk doel van de gasrotonde is het snel kunnen inspelen op veranderingen in vraag en aanbod. In de zomer kan een voorraad gas worden aangelegd, die in de winter snel kan worden aangesproken. Dit gas wordt daartoe tijdelijk in uitgeputte gasvelden opgeslagen.
De capaciteit van de gasrontonde wordt voor 1/3 gebruikt voor binnenlands gastransport en voor 2/3 voor import en export van gas. Door de grote hoeveelheid gas die wordt getransporteerd is de stromingssnelheid van het gas groot. Door de hoge stroomsnelheid ontstaan bromtonen die op 10 tot 30 kilometer afstand goed hoorbaar en voelbaar (als trilling) zijn

Geef een antwoord